OPPLEVINGAR

Kulturhistorisk guiding og underhaldning

Dette er eit tilbod retta mot små grupper som ønskjer å oppleve litt av vår kulturarv. Her får du eit innblikk i Aurland og grenda Skjerdal sin historie, geologi, klima, jordbruk før og no, med godt utsyn til kulturlandskap, stølar og ein storslått fjord. Me tek dykk med på omvising i dei gamle driftsbygningane på garden, der husa er frå om lag 1800.  Ein liten pause undervegs med kaffe/te og lefse inne i den gamle, men  vakkert rehabiliterte låven (Låni). Her avsluttar me med  ei reise i segner og eventyr, til Huldra og Trollet sitt rike. 

Tidspunkt: Mai - september

Prisar og booking:

 (+47) 92 28 12 05, eller

e-post: post@skaldegard.no

Ønskjer du noko utanom det vanlege? 

Me tilbyr skreddarsydde pakkar for grupper der ulike deler kan inngå; guiding i vår historiske fortid og notid, forteljarstund med  eventyr og segner, samt  eit innblikk i gamle gardstradisjonar. Smaksprøvar, kaffe/te og lefse undervegs er inkludert i tilbodet.

Ta kontakt for å gjere avtale om innhald, tid og stad!

Tid: Etter avtale. 

Pris: Etter avtale 

Send e-post til: post@skaldegard.no

Ønskjer klassen din variasjon over tema og stad?

Har klassen din eit tema som kunne egna seg å få undervisning i, under spesielle omgivnader? Ønskjer du inspirasjon og påfyll til eit undervisningsopplegg utanfor klasserommet? Ta kontakt, så lagar me eit opplegg, anten ferdig pakka,  eller i samarbeid med deg.

E-post: post@skaldegard.no

Mobil: +47 92 28 12 05

Andre tilbod/opplevingar

Skaldegard ønskjer å skipa til kulturelle opplevingar av ulike slag gjennom året. Det kan vere konsertar, litteraturkvelder, forteljarkvelder eller andre innslag. Følg med på vår Facebookside!

Klokkeslett og prisar vil variere.