top of page
An-Magritt les bok i kafédelen av Låni, den rehabiliterte løa.

OPPLEVINGAR

Kulturhistorisk guiding og underhaldning

Dette er eit tilbod retta mot små grupper som ønskjer å oppleve litt av vår kulturarv. Her får du eit innblikk i Aurland og grenda Skjerdal sin historie, geologi, klima, jordbruk før og no, med godt utsyn til kulturlandskap, stølar og ein storslått fjord. Me tek dykk med på omvising i dei gamle driftsbygningane på garden, der husa er frå om lag 1800.  Ein liten pause undervegs med kaffe/te og lefse inne i den gamle, men  vakkert rehabiliterte låven (Låni). Her avsluttar me med  ei reise i segner og eventyr, til Huldra og Trollet sitt rike. 

Tidspunkt: Mai - september

Prisar og booking:

 (+47) 92 28 12 05, eller

e-post: anmagritt.lindtner@gmail.com

Ønskjer du noko utanom det vanlege? 

Me tilbyr skreddarsydde pakkar for grupper der ulike deler kan inngå; guiding i vår historiske fortid og notid, forteljarstund med  eventyr og segner, samt  eit innblikk i gamle gardstradisjonar. Smaksprøvar, kaffe/te og lefse undervegs er inkludert i tilbodet.

Ta kontakt for å gjere avtale om innhald, tid og stad!

Tid: Etter avtale. 

Pris: Etter avtale 

Send e-post til: anmagritt.lindtner@gmail.com

Ønskjer klassen din variasjon over tema og stad?

Har klassen din eit tema som kunne egna seg å få undervisning i, under spesielle omgivnader? Ønskjer du inspirasjon og påfyll til eit undervisningsopplegg utanfor klasserommet? Ta kontakt, så lagar me eit opplegg, anten ferdig pakka,  eller i samarbeid med deg.

E-post: anmagritt.lindtner@gmail.com

Mobil: +47 92 28 12 05

Andre tilbod/opplevingar

Skaldegard ønskjer å skipa til kulturelle opplevingar av ulike slag gjennom året. Det kan vere konsertar, litteraturkvelder, forteljarkvelder eller andre innslag. Følg med på vår Facebookside!

Klokkeslett og prisar vil variere.

bottom of page