top of page

Grenda Skjerdal i Aurland ligg ca 6,5 km nordover langs fjorden frå sentrum,  210 m.o.h. Vegen opp er smal og svingete. Me har diverre svært få parkeringsplassar, og me ber difor om at du ikkje kjem med eigen privatbil.

Du må gjerne gå, springa, sykle eller ro(!) hit, eventuelt haike eller ta ein drosje.

Dersom du ønskjer å bruka tilbodet vårt utanom dei fast oppsatte tidene, må du ta kontakt på telefon eller e-post! Bestehels frå Skaldefrua

Opne kartet i Google maps

Utsikt fra Skaldegard sett mot Flåm. View from Skaldegard towards Flåm.
bottom of page