top of page
Search
  • Skaldefrua

Velkommen til Skaldegards blogg...


Her er planen at stort og smått av ideer, arbeid og prosjekter som skjer i Nigarden, eller i regi av Skaldegard, vil bli publisert. Det er en langsom, langvarig og møysommelig prosess å bygge opp en bedrift, utvikle et gårdstun og stadig utvikle og endre innholdet i bedriften. Men jammen er det gøy!


93 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page